eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Uwaga emeryci i renciści! Coraz mniej czasu na wizytę w ZUS

Uwaga emeryci i renciści! Coraz mniej czasu na wizytę w ZUS

2018-02-14 12:06

Uwaga emeryci i renciści! Coraz mniej czasu na wizytę w ZUS

Emerytka w pracy © Robert Kneschke - Fotolia.com

Uwaga renciści i wcześniejsi emeryci! Pozostały zaledwie 2 tygodnie na poinformowanie ZUS o dodatkowych dochodach. Z obowiązku tego nie muszą wywiązywać się tylko te osoby, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny, a więc 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), a także niektórzy renciści.
Przypomnijmy, obowiązujące przepisy stanowią, że emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. W praktyce oznacza to, że ZUS - bez względu na wysokość ich dochodów - nie zmniejszy ani nie zawiesi wypłacanego im świadczenia. Sprawy mają się inaczej w przypadku osób, które pobierają pieniądze z tytułu renty albo wcześniejszej emerytury. Ci są zobligowani poinformować ZUS o prognozowanych dochodach. Jeśli tego nie zrobią, to niewykluczone, że będą musieli zwrócić nienależnie pobrane świadczenie.
- Obowiązek informowania ZUS o dorabianiu mają te osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego bez względu na to czy pracują na etat czy tylko zlecenie lub dzieło – uprzedza Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W zależności od tego jak wysoki jest ich dochód ZUS okresowo zmniejszy kwotę wypłacanego świadczenia lub zawiesi jego wypłatę – przestrzega rzeczniczka.

fot. Robert Kneschke - Fotolia.com

Emerytka w pracy

Pozostały zaledwie 2 tygodnie na poinformowanie ZUS o dodatkowych dochodach.


Kto musi się spodziewać zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń pobieranych z ZUS? Ci, którzy przekroczą limit dopuszczalnych dodatkowych przychodów. Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Gdy dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane. Jest też drugi próg – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje. Do końca lutego trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku. Takie dokumenty wystawiają zakłady pracy. Emeryci i renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznie trzeba pamiętać, że obowiązek ten dotyczy także członków rad nadzorczych, którzy otrzymali wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji oraz przychody uzyskane z pracy za granicą a także z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz posłów i senatorów, jeśli od ryczałtu z tytułu sprawowania mandatu posła lub senatora opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- W całkiem komfortowej sytuacji są emeryci, którzy już ukończyli powszechny wiek emerytalny gdyż mogą dorabiać bez ograniczeń i nie ma to żadnego wpływu na wysokość miesięcznej kwoty, która wpływa z ZUS na ich konto. Co więcej – te osoby wcale nie muszą informować ZUS o dodatkowych przychodach – zapewnia rzeczniczka.

Informacji do ZUS nie muszą także składać pobierający rentę rodzinną uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Limit nie obowiązuje też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń (za wyjątkiem rent rodzinnych po inwalidzie wojskowym, którego śmierć nie nastąpiła w związku ze służbą wojskową).

NA SKRÓTY


ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę, jeżeli zarobki „młodego” emeryta przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będą wyższe niż 130% tej kwoty.

Jak to jest liczone?


Najpierw odejmujemy od przychodu tzw. próg zarobkowy wynoszący 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Różnica to kwota, o którą obniżymy emeryturę lub rentę. Jeżeli jednak wyliczona kwota jest wyższa niż tzw. maksymalne kwoty zmniejszenia, to zmniejszymy emeryturę lub rentę o te kwoty maksymalnego zmniejszenia. Jeśli ktoś jest jedną z kilku osób uprawnionych do renty rodzinnej, to zmniejszamy rentę proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób.

Jak ZUS rozlicza emerytury i renty?


Przed rozliczeniem emerytury lub renty ZUS ustali:
 • Co jest korzystniejsze - rozliczenie roczne czy miesięczne?
 • Czy opłacalne jest zrobienie dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych?
 • Czy emeryt kontynuuje zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, co przed przejściem na emeryturę?
 • Kiedy „wcześniejszy emeryt” osiągnie powszechny wiek emerytalny?
 • W jakiej wysokości wypłacana jest emerytura lub renta,
 • Jakie są kwoty graniczne, gdy prawo do emerytury lub renty powstało lub ustało w rozliczanym roku?

Jakie świadczenia może zmniejszyć albo zawiesić ZUS?

 • Emeryturę, jeżeli dana osoba nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego,
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • Rentę rodzinną,
 • Rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną po tym inwalidzie wojskowym,
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: