eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › OWUL. Co musisz wiedzieć?

OWUL. Co musisz wiedzieć?

2018-02-01 11:29

OWUL. Co musisz wiedzieć?

Umowa leasingu © tashatuvango - Fotolia.com

Tym, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, wczytując się w umowę leasingu, są zapisy OWUL, czyli ogólne warunki umowy leasingu. To właśnie w nich doprecyzowane są prawa leasingobiorcy i leasingodawcy oraz ciążące na nich obowiązki. Warto je poznać jeszcze przed złożeniem podpisu. Co w szczególności powinno zwracać naszą uwagę?
OWUL, czyli ogólne warunki umowy leasingu, to integralna część każdej umowy, w której znajduje się katalog wzajemnych praw i obowiązków jej stron. Wyczytamy z nich m.in., jakie są zasady użytkowania przedmiotu leasingu, warunki jego nabycia, a także, jak wyglądają kwestie wypowiedzenia umowy oraz związanych z tym kosztów.
- OWUL określa konkretne zasady postępowania w różnych sytuacjach, zarówno tych standardowych, jak i zupełnie losowych – tłumaczy Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający w BZ WBK Leasing. – Z dokumentu dowiemy się na przykład co się dzieje w przypadku opóźnień w wydaniu przedmiotu przez dostawcę, zmiany stóp procentowych czy też w sytuacji kiedy przedmiot ulegnie zniszczeniu w wyniku wypadku. Dobre umowy dają prawa i obowiązki obu stronom, np. jasno określają czas rozliczenia czy zwrotu nadpłaty przez firmę leasingową – dodaje Mariusz Włodarczyk.

Ekspert zwraca również uwagę, że równomierne rozłożenie praw i obowiązków to czynnik, dzięki któremu firma zdobywa przywiązanie klientów.
- Staramy się dopasowywać zapisy OWUL do wskazań i potrzeb naszych klientów. Regularnie weryfikujemy zapisy w taki sposób by najlepiej odpowiadały zmieniającym się warunkom rynkowym i doświadczeniom, tak naszym jak i odbiorców naszych usług – wskazuje Mariusz Włodarczyk.

Przy umowie leasingu koniecznością jest weryfikacja danych firmy w rejestrach REGON, KRS czy też CEiDG. W przypadku popularnych procedur uproszczonych, z uwagi na coraz większą dostępność informacji ze źródeł zewnętrznych (np. biura informacji kredytowej, KRS, CEIDG), do wniosku często nie są wymagane dokumenty finansowe, a jedynie oświadczenie klienta o sytuacji finansowej, dzięki czemu decyzja dotycząca przyznania finansowania wydawana jest w kilka minut.

fot. tashatuvango - Fotolia.com

Umowa leasingu

Jednym z najważniejszych elementów umowy leasingu jest tzw. OWUL, czyli ogólne warunki umowy leasingu. Zapisy OWUL precyzują dokładnie prawa i obowiązki jakie mają leasingobiorca i leasingodawca.


Najważniejsze elementy OWUL:

Oprocentowanie umowy


Standardowo jest uzależnione od stopy WIBOR. Zdarza się również, że oprocentowanie zmienić może decyzja zarządu firmy. Dla leasingobiorcy najlepszym wyjściem jest sytuacja, w której wysokość oprocentowania jest w jasny sposób skorelowana z WIBOR lub oprocentowanie jest stałe (niezależne od zmiany rynkowych stóp procentowych).

Ewentualne opłaty dodatkowe


Najczęściej dotyczą sytuacji, w której klient oczekuje realizacji dodatkowych działań przez firmę leasingową lub nie dopełnia obowiązków, które określa umowa lub OWUL. Przykładowo, mogą to być aneksy zmieniające umowę albo brak terminowego dostarczenia dokumentów lub zapłaty składek ubezpieczeniowych. Okoliczności takie powodują dodatkowe koszty po stronie leasingodawcy, nieprzewidziane w dacie zawierania umowy, rekompensowane właśnie opłatami dodatkowymi.

Ewentualne kary umowne


Nie grożą nikomu, kto przestrzega obowiązków i terminów określonych w OWUL. Leasingodawcy najczęściej nakładają kary na firmy, które nie przekazują odpowiednich dokumentów lub nie zwracają przedmiotu leasingu w ustalonym terminie, jeśli zgodnie z umową istnieje obowiązek zwrotu przedmiotu (np. w następstwie działań windykacyjnych).

Zasady wykupu lub zwrotu przedmiotu leasingu


Kiedy umowa leasingu dobiega końca, klienci stają przed wyborem jednej z trzech możliwych opcji. Korzystający może wykupić przedmiot, wskazać podmiot trzeci zamierzający wykupić przedmiot za wartość rynkową lub wnioskować o wydłużenie umowy leasingu. Każda z tych możliwości jest szczegółowo opisana w OWUL. Warto zwrócić uwagę na proces zakończenia umowy, realizację zadań przez strony opisanych w OWUL, gdyż prawidłowe wykonanie tych postanowień umożliwia sprawne zakończenie umowy i rozmowę raczej o kolejnych inwestycjach a nie karach za zwłokę, dodatkowych dokumentach itd.

Przedterminowe rozwiązanie umowy lub reklamacja


Niektóre umowy nie precyzują jasno jak powinien przebiegać proces ewentualnej reklamacji. Warto przyjrzeć się tej kwestii i wybierać leasingodawców, którzy otwarcie informują o trybie i procedurach rozpatrywania reklamacji. W działalności biznesowej, leasingowej, zdarzają się także sytuacje w których umowa ulega rozwiązaniu przed upływem pierwotnie założonego okresu jej trwania. OWUL określają zatem także zasady przedterminowego rozwiązania umowy. Warto sprawdzić w jakich przypadkach takie rozwiązanie może nastąpić (bez winy klienta: na przykład kradzież leasingowanego auta, lub z jego winy: np. brak spłaty rat) oraz jakie będą warunki finansowe rozliczenia umowy. Te mogą się znacząco różnić. Część firm poza kapitałem pozostałym do spłaty pobiera przyszłe zdyskontowane odsetki lub zryczałtowaną opłatę. Trzeba również wiedzieć jak potraktowana zostanie kwota odszkodowania otrzymanego z zakładu ubezpieczeń lub cena ze sprzedaży odzyskanego przedmiotu: czy pomniejszy zadłużenie klienta, a ewentualna nadwyżka nad zadłużeniem czy zostanie zwrócona na konto klienta.

Oprócz najważniejszych zapisów, w OWUL możemy znaleźć też wiele kwestii, które mogą okazać się dużą wygodą – lub przeciwnie – uciążliwością dla klienta. Warto zastanowić się jak drobne postanowienia mogą wpłynąć na komfort użytkowania przedmiotu leasingu.
- Często analizujemy wnioski i obserwacje naszych klientów i na tej podstawie uzupełniamy lub usuwamy poszczególne elementy OWUL. Na tej podstawie w tym roku zdecydowaliśmy o wykreśleniu zapisów dotyczących miejsca garażowania i konieczności uzyskania zgody na użytkowanie przedmiotu leasingu przez innych domowników. Dla wielu naszych klientów oznacza to niższe koszty, wynikające z braku konieczności uiszczania dopłat za każdą dodatkową osobę, wykorzystującą przedmiot leasingu, np. auto – podsumowuje Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający w BZ WBK Leasing.

Warto nadmienić, że porównania ogólnych warunków umów leasingu są cyklicznie przeprowadzane przez niezależnych ekspertów branżowych. Zapisy OWUL stosowane przez BZ WBK Leasing są ocenione bardzo wysoko, co oznacza, że są przejrzyste i bezpieczne dla przedsiębiorców.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

  • Samochód w firmie

    Posiadam samochód w firmie w leasingu. Leasing mam do lutego 2019 r. Chciałbym wziąć w leasing nowy samochód przed końcem umowy leasingu. Jak ...

  • Raty leasingowe

    Jak prawidłowo zaliczyć do kosztów ratę leasingową za samochód w leasingu operacyjnym, jeśli na fakturze podana jest jedna kwota, a rata ...

  • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: