eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe banków 2015

Wyniki finansowe banków 2015

2016-04-07 11:05

Wyniki finansowe banków 2015

Wyniki finansowe banków 2015 ©  mkos83 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

Jak wynika z najświeższych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec grudnia minionego roku działalność operacyjną na terenie Polski prowadziło 625 banków, z czego 608 udało się osiągnąć zysk netto. W porównaniu z rokiem poprzednim, koszty działania badanych instytucji okazały się wyższe - wzrost sięgnął 11,4 procenta. Niższy okazał się natomiast wynik finansowy netto całego sektora bankowego, który wyniósł 13,1 mld zł, a więc o 17,5% mniej niż w 2014 roku.
Wynik działalności bankowej w 2015 r. zmniejszył się o 3,2% do 55,8 mld zł. Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 5,1% do poziomu 35,2 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 13,3 mld zł (spadek o 3,4%). Zwiększyły się wyniki z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych oraz z tytułu różnic kursowych netto (rewaluacja), które łącznie wzrosły o 5,6% do 5,9 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były wyższe o 16,6% i wyniosły 1,4 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 11,4% do 30,2 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 50,2%, tj. 15,2 mld zł, a koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 24,4%, do 15,0 mld zł, głównie z powodu wyższych wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 7,0 mld zł (o 15,8% mniej niż rok wcześniej), z czego 98,9% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4,4% i wyniosła 2,8 mld zł. Rezerwy wzrosły o 31,8%, do 0,9 mld zł.

Niższe, w porównaniu z poprzednim rokiem, koszty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów zniwelowały częściowo spadek wyniku działalności bankowej oraz wyniku z pozostałej działalności operacyjnej. Jednak wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw sprawił, że w rezultacie wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 3,9 mld zł (o 19,7%) i osiągnął wartość 16,1 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 3,0 mld zł (o 23,2% mniej niż rok wcześniej).

fot. mat. prasowe

Wybrane przychody, koszty i wynik finansowy banków

Ubiegłoroczny wynik działalności bankowej sięgnął 55 763 mln złotych.


Zysk netto w 2015 r. osiągnęło 608 banków, a 17 poniosło stratę netto. Wśród banków wykazujących stratę netto znajdowało się 12 banków komercyjnych (w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 5 banków spółdzielczych.

fot. mat. prasowe

Wybrane pozycje bilansu banków

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2015 r. wyniosła 1594,9 mld zł


Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2015 r. wyniosła 1594,9 mld zł i była o 4,3% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, ich wartość wyniosła 1135,3 mld zł (wzrost o 6,5%) i stanowiły one 71,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, osiągnęły one wartość 1347,7 mld zł (o 5,3% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 84,5% pasywów. Kapitały własne zwiększyły się o 5,4 % do 175,0 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 11,0%.

fot. mat. prasowe

Kredyty dla sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w bankach

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych sięgnęła 1051,9 mld zł


Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 31 grudnia 2015 r. wyniosła 1051,9 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 6,7% w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 90,9% tej kwoty i wyniosły 956,5 mld zł (wzrost o 7,2%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw – 326,0 mld zł (wzrost o 8,3%), i dla gospodarstw domowych – 624,5 mld zł (więcej o 6,6%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,7%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty dla gospodarstw domowych były przeznaczone głównie na nieruchomości mieszkaniowe (378,1 mld zł, w tym 137,7 mld zł w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (126,4 mld zł).

fot. mat. prasowe

Kredyty dla sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 90,9% całości.


 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: