eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyłudzenie pieniędzy "na dowód", czyli chleb powszedni banków

Wyłudzenie pieniędzy "na dowód", czyli chleb powszedni banków

2016-02-05 10:50

Wyłudzenie pieniędzy "na dowód", czyli chleb powszedni banków

Metoda „na dowód” najczęstszym oszustwem w branży finansowe © Pio Si - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Przedstawiciele instytucji finansowych wskazują, że najczęściej spotykanym w ich świecie nadużyciem jest próba wyłudzenia produktu lub usługi przy użyciu sfałszowanego lub skradzionego dokumentu tożsamości. Skutecznym narzędziem w walce z oszustami, a jednocześnie największym wyzwaniem branży jest współpraca pomiędzy instytucjami i organami ścigania w zakresie wymiany informacji. To niektóre z wniosków, jakie nasuwa lektura z raportu EY oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych „Nadużycia w sektorze finansowym”.
Sytuacja jest dość poważna, ponieważ liczba nadużyć raczej nie będzie spadać, lecz wręcz przeciwnie – takie przekonanie wyraża 75% ankietowanych firm reprezentujących sektor finansowy.To dość sporo, zważywszy chociażby, że jeszcze rok temu odsetek ten sięgał 60%. Dobitnym dowodem na skalę nadużyć jest również liczba postępowań wszczynanych przez instytucje - co trzecia z nich deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeprowadziła ponad 100 takich postępowań. Skalę nadużyć potwierdza liczba postępowań wyjaśniających wszczynanych przez badane instytucje – 33% zapytanych przeprowadziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy powyżej 100 takich postępowań, a zaledwie co siódma nie przeprowadziła żadnego. Z badania wynika również reguła - im większy bank, tym więcej przypadków wyłudzeń.
- Badania, prowadzone cyklicznie od wielu już lat przez EY i KPF zyskują na znaczeniu także z tego powodu, że systematycznie rośnie skłonność Polaków do przeprowadzania bankowych transakcji finansowych za pośrednictwem Internetu. Mimo, że nadal z tradycyjnych oddziałów banków korzysta co trzeci Polak, to jednocześnie już 38,5% respondentów deklaruje korzystanie z e-rachunków. Wraz z rozwojem tego zjawiska, tym szybszy wydaje się w perspektywie najbliższego czasu rozwój cyberprzestępczości – zauważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Rodzaje nadużyć


Największa grupa ankietowanych instytucji (63%) spotkała się w ostatnim roku z problemem wyłudzenia produktu lub usługi z wykorzystaniem skradzionego lub fałszywego dokumentu. To także najczęściej występujący typ nadużycia, stanowiący 27% wszystkich przypadków, z jakimi zetknęły się badane instytucje. Poza tym respondenci wskazywali skimming, czyli nielegalne skopiowanie zawartości paska magnetycznego karty płatniczej oraz inne techniki wyłudzeń związane z kartami kredytowymi, a także nadużycia związane z przejęciem rachunku bankowego lub dostępu do niego.
- Najmniej instytucji (19%) wskazało na wystąpienie ataków hakerskich, które pomimo szerokiego rozgłosu w środkach masowego przekazu stanowiły zaledwie 0,4% przypadków nadużyć zidentyfikowanych przez respondentów badania – mówi Mariusz Witalis, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

Metody walki z nadużyciami


Najwyżej ocenianą metodą pod względem skuteczności, zarówno w tegorocznym, jak i poprzednim badaniu, są działania podejmowane przez zespół dedykowany do wykrywania nieprawidłowości. Respondenci pozytywnie oceniają również techniki analityczne wymagające wsparcia rozwiązań IT, takie jak weryfikacja danych przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży produktu, korzystanie z wewnętrznych baz danych, a także analiza behawioralna.
- Wysoka ocena tych metod wynika z faktu, że pomagają w zapobieganiu nadużyciom, czyli utrudniają nawiązanie przez instytucje finansowe relacji z potencjalnym oszustem - tłumaczy Mariusz Witalis. - W obliczu szybkiego rozwoju technologii w zakresie przeciwdziałania nadużyciom, respondenci podkreślili, że nadal ważną rolę odgrywa czynnik ludzki, bez którego nawet najlepsze systemy nie będą w stanie efektywnie wykrywać i przeciwdziałać nadużyciom - dodaje Marcin Bizoń, Starszy Menedżer Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

Najmniej skutecznymi sposobami okazały się te działania, które prowadzą do wykrywania nadużyć ex post, np. audyt czy kanały anonimowego informowania o nadużyciach (sygnaliści). Nisko oceniono także szkolenia pracowników oraz wewnętrzne procedury dotyczące przeciwdziałania nadużyciom.
– Analiza wyników wskazuje, że ocena skuteczności metody nie zawsze idzie w parze z jej wykorzystywaniem przez instytucje – uważa Mariusz Witalis.

Czy systemy IT mogą pomóc?


90% respondentów deklaruje wykorzystywanie rozwiązań IT, których celem jest przeciwdziałanie i wykrywanie nadużyć.

Systemy IT służące przeciwdziałaniu nadużyciom są wykorzystywane przede wszystkim w procesie udzielania kredytu (74% ankietowanych) lub leasingu (33,3%). Co trzeci badany wykorzystuje je w obszarze bankowości internetowej i kart kredytowych, natomiast 25,9% badanych do wykrywania wewnętrznych nadużyć. Spośród rozwiązań IT, jako najskuteczniejszy wskazany został zintegrowany interfejs dla analityka AF, czyli jedna aplikacja integrująca i prezentująca wszystkie informacje potrzebne do analizy podejrzanych przypadków i podejmowania działań.
- Na uwagę zasługuje fakt, że najwyżej oceniona została funkcjonalność integrująca różne możliwości oferowane przez rozwiązania IT. Wskazuje to na dobre perspektywy dla rozwiązań kompleksowych, łączących różne techniki detekcji oraz umożliwiających szybki i łatwy dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do oceny zdarzenia i podjęcia działań - mówi Marcin Bizoń.

fot. mat. prasowe

Zidentyfikowane typy nadużyć

Najpoważniejsze zagrożenia to wyłudzenia oraz ataki hakerskie.


Największe wyzwania


- Oszuści działają szybko i stale zmieniają metody działania. Dzięki temu są prawie nieuchwytni dla organów ścigania, które, z natury rzeczy, reagują z opóźnieniem – mówi Leszek Sołtysik, Doradca KPF ds. Ryzyka. - W dodatku,poza niewielkimi, wyspecjalizowanymi zespołami wielu przedstawicieli tych organów nie dysponuje wystarczającą wiedzą na temat specyfiki nadużyć występujących w sektorze finansowym – dodaje.

Respondenci podkreślają, że przewlekłość postępowań, ich umarzanie z powodu niewykrycia sprawcy oraz zbyt łagodne wyroki, zniechęcają ich do zgłaszania organom ścigania przypadków popełnienia oszustwa. Nie robi tego aż 57% badanych instytucji.

fot. mat. prasowe

Wykorzystanie przez instytucje rozwiązań IT dedykowanych przeciwdziałaniu i wykrywaniu nadużyć

90% respondentów deklaruje wykorzystywanie rozwiązań IT, których celem jest przeciwdziałanie i wykrywanie nadużyć.


Wśród wymienionych wyzwań stojących przed branżą znalazło się także umożliwienie wymiany informacji o oszustach pomiędzy instytucjami finansowymi a organami ścigania, przeznaczenie wystarczających zasobów (technicznych i osobowych) na walkę z nadużyciami oraz zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

O badaniu
Badanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez EY oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w 2015 roku. 1/3 badanych organizacji stanowiły uniwersalne banki, ponad 1/4 to firmy leasingowe, a także organizacje zajmujące się pośrednictwem kredytowym, banki specjalistyczne oraz operatorzy telekomunikacyjni. 33,3% z nich miało sumę bilansową na koniec 2014 r. nieprzekraczającą 10 miliardów PLN, 29,6% miało sumę bilansową poniżej pół miliarda, a 11,1% wyższą niż 50 miliardów.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: