eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseSłownik finansowy › Inwestycje portfelowe

Inwestycje portfelowe

Inwestycja portfelowa (zagraniczna inwestycja pośrednia) – operacja zakupu przez inwestorów z jednego kraju aktywów finansowych (przede wszystkim papierów wartościowych) w innym kraju. Inwestorzy nie przejmują w tym wypadku aktywnej kontroli nad przedsiębiorstwami, a zadowalają się realizacją zysków.

Ludzie lokują swoje oszczędności w różne aktywa finansowe: depozyty bankowe, akcje, obligacje, polisy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne. Posiadany zestaw instrumentów finansowych nazywa się portfelem (stąd nazwa „inwestycje portfelowe”). Inwestor może również zdecydować o zainwestowaniu części swoich oszczędności za granicą, głównie przez zakup skarbowych papierów wartościowych innego kraju.

Zysk jest generowany przez różnice walutowe lub wahania stóp procentowych, dlatego inwestorzy zainteresowani papierami wartościowymi często opierają swoje decyzje na tak zwanym ratingu danego państwa. Rating sporządzany jest przez niezależne organizacje finansowe (agencje ratingowe) i ma za zadanie odzwierciedlenie ryzyka związanego z danym państwem. Żaden papier wartościowy emitowany przez uprawniony podmiot w danym państwie nie może mieć wyższego ratingu niż obligacje emitowane przez rząd tego państwa.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: