eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseSłownik finansowy › Wskaźnik Altmana

Wskaźnik Altmana

Służy do oceny, w jakim stopniu dane przedsiębiorstwo zagrożone jest upadłością - aby to zbadać, na podstawie zmiennych diagnostycznych tworzy się funkcję dyskryminacyjną. Altman wybrał pięć wskaźników, najlepiej jego zdaniem obrazujących sytuację finansową firmy:

w1 = kapitał pracujący/aktywa ogółem - pomiar płynności oraz struktury aktywów

w2 = zysk netto - dywidenda/aktywa ogółem - pomiar rentowności skumulowanego zysku zatrzymanego w przedsiębiorstwie

w3 = zysk brutto - zapłacone odsetki/aktywa ogółem - prawdziwa produktywność aktywów przedsiębiorstwa

w4 = wartość rynkowa przedsiębiorstwa/zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe - wielkość wspomagania finansowego w przedsiębiorstwie

w5 = przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem - stopień wykorzystania aktywów

Wskaźnik Altmana = (w1*1.2) + (w2*1.4) + (w3*3.3) + (w4*0.6) + (w5*1.0)

Jednostka charakteryzująca się dobrą kondycją finansową powninna osiągać wyniki wskaźnika na poziomie powyżej 2,999. Jeżeli wartość tego wskaźnika spadnie poniżej 1,81 oznaczać to będzie, że firma ma poważne trudności finansowe.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że model ten został stworzony na potrzeby rynku amerykańskiego, i niekoniecznie sprawdzi się przy analizie przedsiębiorstw działających w innych gospodarkach.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: